Ibbi Tax

Previous
Next

Kadry i Płace

Polskie prawo nakłada na przedsiębiorcę różnorodne obowiązki związane z prowadzeniem akt pracowników, przygotowywaniem dokumentacji kadrowej, czy naliczaniem wynagrodzeń. System prawny jest zawiły, a bardzo często nawet niejednoznaczny. Właśnie dlatego obsługę tego typu czynności najlepiej powierzyć specjaliście. Doskonałą alternatywą dla zatrudniania fachowca w przedsiębiorstwie jest powierzenie całości lub części zadań zewnętrznym specjalistom.

Wśród najczęściej zlecanych zadań znajduje się:

  • przygotowywanie dokumentacji kadrowej,
  • rozliczanie wynagrodzeń,
  • ewidencjonowanie urlopów oraz badań lekarskich,
  • doradzanie w sprawach prawa pracy oraz przepisów dotyczących przedsiębiorstwa,
  • tworzenie deklaracji podatkowych,
  • prowadzenie akt pracowników.

Częściowy lub całkowity outsourcing zapewnia wiele udogodnień i staje coraz bardziej popularnym rozwiązaniem. Korzystają z niego zarówno duże, jak i małe lub średnie firmy.

Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że outsourcing kadr i płac, pozwala przenieść odpowiedzialność związaną np. z rozliczaniem wynagrodzeń, przygotowywaniem dokumentacji oraz prowadzeniem akt pracowników na firmę zewnętrzną.

Ponadto, takie rozwiązanie pozwala na szybkie i bezproblemowe dostosowanie przedsiębiorstwa do nieustannie zmieniających się przepisów. Dzięki temu nie trzeba co pewien czas inwestować w szkolenie specjalistów od kadr i płac.

Wielu pracodawców decyduje się na to rozwiązanie, ponieważ powierzenie obowiązków zewnętrznym specjalistom sprawia, że wynagrodzenia są naliczane poza siedzibą firmy, a informacje dotyczące wynagrodzeń poszczególnych pracowników pozostają poufne.