Książka przychodów i rozchodów KPiR

Nie każda firma musi prowadzić pełną rachunkowość. Ten obowiązek spoczywa na spółkach cywilnych, partnerskich oraz jawnych, a także osobach fizycznych, których dochód pochodzi z pozarolniczej działalności gospodarczej, a przychód netto w ciągu roku obrotowego przekracza 1,2 miliona euro. Jeśli ten pułap nie zostanie osiągnięty, przedsiębiorcy mogą rozliczać się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub liniowo, za pomocą KPiR w systemie pojedynczym. Zanim przedsiębiorstwo osiągnie określony pułap dochodów, może być w nim powadzona podatkowa księga przychodów i rozchodów, w której znajduje się ewidencja operacji gospodarczych.

Ze względu na to, że okres rozliczeniowy podatku dochodowego wynosi rok, KPiR jest wykorzystywana przez jeden rok kalendarzowy. Pierwsza księga przychodów i rozchodów powinna być założona w dniu rozpoczęcia działalności, a następnie prowadzona do 31 grudnia tego roku. Każdą kolejną należy zakładać 1 stycznia w kolejnych latach działalności gospodarczej.

Księga przychodów i rozchodów pozwala na prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych przedsiębiorstwa. Na jej podstawie możliwe jest rozliczanie się przedsiębiorstwa z Urzędem Skarbowym.

Zapisywane są w niej dochody przedsiębiorstwa, zakupione towary handlowe, materiały oraz inne wydatki związane z działalnością, koszty rozwoju firmy oraz cała ewidencja operacji gospodarczych.

System księgowości pojedynczej nie zawiera zaliczek, kosztów inwestycji, gdy jest ona jeszcze w trakcie realizacji, a także kosztów związanych z opakowaniami zwrotnymi lub dotacji.

Popularnym rozwiązaniem jest outsourcing prowadzenia KPiR. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi samodzielnie wypełniać wszystkich dokumentów lub zatrudniać fachowca, wystarczy, że to zadanie powierzy profesjonalnej firmie.

Kontakt

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio