Ibbi Tax

Previous
Next

Książka Przychodów i Rozchodów - KPiR

Nie każda firma musi prowadzić pełną rachunkowość.

Ten obowiązek spoczywa na spółkach cywilnych, partnerskich oraz jawnych, a także osobach fizycznych, których dochód pochodzi z pozarolniczej działalności gospodarczej, a przychód netto w ciągu roku obrotowego przekracza 1,2 miliona euro.

Jeśli ten pułap nie zostanie osiągnięty, przedsiębiorcy mogą rozliczać się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub liniowo, za pomocą KPiR w systemie pojedynczym. Zanim przedsiębiorstwo osiągnie określony pułap dochodów, może być w nim powadzona podatkowa księga przychodów i rozchodów, w której znajduje się ewidencja operacji gospodarczych.

Ze względu na to, że okres rozliczeniowy podatku dochodowego wynosi rok, KPiR jest wykorzystywana przez jeden rok kalendarzowy. Pierwsza księga przychodów i rozchodów powinna być założona w dniu rozpoczęcia działalności, a następnie prowadzona do 31 grudnia tego roku. Każdą kolejną należy zakładać 1 stycznia w kolejnych latach działalności gospodarczej.

Księga przychodów i rozchodów pozwala na prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych przedsiębiorstwa. Na jej podstawie możliwe jest rozliczanie się przedsiębiorstwa z Urzędem Skarbowym.

Zapisywane są w niej dochody przedsiębiorstwa, zakupione towary handlowe, materiały oraz inne wydatki związane z działalnością, koszty rozwoju firmy oraz cała ewidencja operacji gospodarczych.

System księgowości pojedynczej nie zawiera zaliczek, kosztów inwestycji, gdy jest ona jeszcze w trakcie realizacji, a także kosztów związanych z opakowaniami zwrotnymi lub dotacji.

Popularnym rozwiązaniem jest outsourcing prowadzenia KPiR. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi samodzielnie wypełniać wszystkich dokumentów lub zatrudniać fachowca, wystarczy, że to zadanie powierzy profesjonalnej firmie.