Ibbi Tax

Previous
Next

Ryczałt

Jest to rodzaj podatku od przychodów przedsiębiorstwa, który polega na płaceniu ryczałtem stałej stawki, której wysokość zależy od rodzaju działalności, jaką prowadzi dana osoba. Stanowi zatem uproszczoną formę opodatkowania. Ze względu na swoją specyfikę, dotyczy jedynie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie lub w charakterze spółki jawnej albo cywilnej.

Zalety i wady rozliczenia

Do jego zalet należy z pewnością ułatwienie prowadzenia księgowości, możliwość kwartalnego rozliczania z fiskusem oraz stosunkowo niskie opłaty. Wadą jest brak opcji odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Wynika on z tego, że podatek dotyczy przychodów, a nie od dochodów. Z tego tytułu nie jest konieczne ewidencjonowanie operacji gospodarczych. Ponadto jest to podatek, który uniemożliwia wspólne rozliczanie się z małżonkiem, czy skorzystanie z ulgi na dziecko.

Opłata w formie ryczałtu ewidencjonowanego wiążę się z prowadzeniem ksiąg ewidencyjnych, w których zapisywane są wszystkie uzyskane przychody. Warto pamiętać, że nie można z niej zrezygnować w trakcie trwania roku obrotowego.

Kiedy można zdecydować się na ryczałt ewidencjonowany?

Wyboru uproszczonej formy opodatkowania można dokonać jedynie przy rozpoczęciu działalności gospodarczej albo na początku roku obrotowego. W tym celu konieczne jest złożenie w Urzędzie Skarbowym odpowiedniego wniosku. Należy pamiętać, że na ten sposób rozliczenia można zdecydować się jedynie wtedy, gdy roczny przychód przedsiębiorstwa nie przekracza 250 000 euro.