Ibbi Tax

Previous
Next

Stowarzyszenia i Fundacje

Wiele osób zastanawia się, jakie są różnice między fundacją, a stowarzyszeniem. W praktyce są to organizacje, których funkcjonowanie jest bardzo podobne, jednak pod kątem prawnym, już na etapie procedury rejestracji pojawiają się pewne różnice.

Stowarzyszenie

Jest to organizacja zrzeszająca osoby, które mają wspólne cele lub zainteresowania. Powód zrzeszenia członków może być dowolny, musi jednak być dozwolony prawnie i nie może być komercyjny lub zarobkowy. Rejestracja stowarzyszenia wymaga siedmiu osób, które chcą stać się jego członkami założycielami.

Cechuje je:

  • niezarobkowy cel,
  • dobrowolność – zarówno jeśli chodzi o przystępowanie i występowanie członków, jak i samo założenie stowarzyszenia,
  • trwałość – istnieje dopóki posiada odpowiednią ilość członków, w przypadku organizacji zarejestrowanej liczba ta wynosi 7, w przypadku zwykłej 3,
  • samorządnością – objawia się niezależnością od podmiotów zewnętrznych.

Fundacja

Pierwsza znacząca różnica między oboma typami organizacji pojawia się już na etapie rejestracji. Procedura zakładania fundacji może być zrealizowana już przez jednego fundatora, który decyduje o jej przeznaczeniu. Zakładanie fundacji to proces wymagający kapitału, który może mieć formę pieniędzy, jak i papierów wartościowych, ruchomości, czy nieruchomości.

Za wyjątkiem organizacji, która ma na celu prowadzenie działalności gospodarczej, procedura nie określa kwoty niezbędnej do rozpoczęcia działalności. W przypadku, gdy ma ona cel biznesowy, wymagany jest wkład minimum 1000 zł.
W przypadku tego typu organizacji decyzje podejmuje zarząd oraz organ kontroli wewnętrznej.