Zakładanie firmy

Chcąc założyć własny biznes, należy wybrać jego formę prawną. W Polsce istnieje osiem wariantów, takich jak spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowa działalność gospodarcza. Poszczególne typy sprawdzają się w przedsiębiorstwach o różnym charakterze, dlatego należy rozważyć ich zalety i wady pod kątem swoich indywidualnych potrzeb. Zastanawiając się, jak założyć firmę, pierwszym na co należy zwrócić uwagę jest jej forma prawna. Od niej zależy, jakich formalności trzeba dopełnić rejestrując przedsiębiorstwo.

Zakładanie jednoosobowej działalność gospodarczej

Osoby, które rozpoczynają swój pierwszy biznes najczęściej decydują się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jej zaletą jest łatwa procedura oraz niski koszt rejestracji. Ponadto, do rozpoczęcia funkcjonowania jednoosobowej firmy nie jest wymagany minimalny kapitał początkowy. Wszystkich formalności można dopełnić w Urzędzie Gminy lub Miasta. Należy jednak zwrócić uwagę na jej wady, czyli odpowiedzialność właściciela całym majątkiem wobec zobowiązań przedsiębiorstwa, a także fakt, że prowadzenie przedsiębiorstwa opiera się tylko na jednej osobie.

Spółka cywilna

Kolejną formą, która charakteryzuje się łatwością prowadzenia jest spółka cywilna. W celu powołania jej do życia niezbędne są co najmniej dwie osoby wnoszące wkład. Należy zwrócić uwagę na to, że nie musi mieć on formy gotówki. Mogą to być papiery wartościowe, sprzęt, prawa do nieruchomości i ruchomości lub praca. Zakładanie firmy tego typu wymaga sporządzenia pisemnej umowy oraz rejestracji w Urzędzie Gminy lub Miasta. Wadą spółki cywilnej jest z pewnością brak podmiotowości prawnej. Do zalet można zaliczyć brak minimalnego wkładu.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jest najczęściej wybierana w przypadku dużych przedsięwzięć, które wymagają znacznego kapitału, chociaż sprawdza się również w przypadku mniejszych firm. Minimalna wartość kapitału początkowego to 5 tys. zł.

Do jej założenia niezbędne jest sporządzenie umowy lub aktu założycielskiego jeśli jest jednoosobowa. Dokument powinien mieć formę aktu notarialnego i zawierać adres siedziby firmy, rodzaj jej działalności, kapitał, informacje dotyczące udziałów poszczególnych wspólników. Konieczne jest wniesienie kapitału początkowego, powołanie zarządu oraz rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, a także dokonanie wpisu do rejestru.

Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie jej w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym oraz ZUS. Znaczne ułatwienie stanowi fakt, że wszystkie formularze składane są w Sądzie Gospodarczym. Po zarejestrowaniu spółki trzeba założyć jej rachunek bankowy, a następnie, za pomocą dokumentu NIP-2, przekazać jego dane do Urzędu Skarbowego. Wadą spółki z o.o. jest obowiązek prowadzenia pełnej księgowości oraz coroczny obowiązek składania sprawozdań finansowych. Jej zaletą jest brak odpowiedzialności majątkiem osobistym.

Kontakt

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio